26.11.2019

Rekonštrukcia mestskej plavárne

Mesto Stará Ľubovňa, v spolupráci s mestskou spoločnosťou SLOBYTERM, s.r.o. má eminentný záujem na zrekonštruovaní mestskej plavárne.

V tejto súvislosti vyzývame projektantov, aby sa zapojili do verejného obstarávania na poskytnutie služby – vypracovanie projektovej dokumentácie pod názvom REKONŠTRUKCIA KRYTEJ PLAVÁRNE V STAREJ ĽUBOVNI. 

Navrhované riešenie musí vychádzať z hlavného cieľa predmetu zákazky v nasledujúcich stupňoch:

I.                    Štúdia 

II.                  Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 

III.                Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby 

IV.                Autorský dozor

Budeme radi ak sa do predmetného verejného obstarávania zapojíte. 

Všetky podmienky nájdete na stránke spoločnosti SLOBYTERM, s.r.o. - http://www.slobyterm.sk/index.html

Publikované: 26.11.2019 | Aktualizácia: 26.11.2019 | Zobrazené: 2177

Partneri

Partnerské mestá