25.11.2019

Rekonštrukcia oplotenia MŠ Tatranská

Mesto Stará Ľubovňa v súčasnosti realizuje komplexnú rekonštrukciu oplotenia areálu Materskej školy na Tatranskej ul. Pôvodné viac než 40 ročné oplotenie s bránami a bránkami bolo totiž v nevyhovujúcom stave. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti žiakov, ale aj ochrany majetku školy bolo nevyhnutné vykonať jeho kompletnú výmenu a doplnenie. Prvým krokom bola demontáž pôvodného oplotenia vrátanie vybúrania betónového múrika a základov, následne bolo na hranici pozemku školy osadené nové kovové oplotenie tvorené plotovými dielcami osadenými na stĺpikoch s podhrabovými doskami. Celková dĺžka oplotenia predstavuje 364 m, pričom zahŕňa jednokrídlové bránky a dvojkrídlové brány na vstupoch do areálu, a tiež posuvnú bránu na diaľkové ovládanie určenú pre vjazd zásobovacích vozidiel pre daný objekt.

Rekonštrukciu v hodnote 46 614,72 realizuje miestna spoločnosť Ing. Ivan Fedorko - FEDSTAV, ktorá v rámci verejného obstarávania predložila ponuku s najnižšou cenou. Ten sa zaviazal vykonať stavebné práce do 45 dní od protokolárneho odovzdania staveniska.

Publikované: 25.11.2019 | Aktualizácia: 25.11.2019 | Zobrazené: 618

Partneri

Partnerské mestá