6.5.2020

Regulované parkovanie vstúpi do platnosti až po skončení mimoriadnej situácie

Od 1. apríla 2020 mala v Starej Ľubovni vstúpiť do platnosti regulácia (spoplatnenie) parkovania v centrálnej zóne mesta. Na rokovaní Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 30. apríla 2020, však bolo prijaté uznesenie o zmene účinnosti Všeobecne záväzného nariadenie č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa, a to na termín neurčitý. Ten je viazaný na skončenie núdzového stavu vyhláseného Vládou SR v súvislosti s ochorením COVID 19. Samospráva pristúpila k danému kroku z dôvodu zníženia finančnej záťaže obyvateľov a návštevníkov mesta, súvisiacej s parkovaním v čase koronakrízy. Taktiež chcela týmto krokom pomôcť príbuzným a známym starších obyvateľov, ktorým je počas tejto situácie potrebné pomôcť formou donášky nákupu alebo liekov a regulácia parkovania by mohla za takýchto okolností spôsobiť možné komplikácie. „Dôvodom prečo sme sa rozhodli navrhnúť zmenu platnosti predmetného VZN bol aj fakt, že jedným zo spôsobov zakúpenia lístka je okrem mobilnej aplikácie, SMS parking aj predaj vo vybraných prevádzkach na území mesta. Vzhľadom na opatrenia prijaté Vládou SR by tak občania a návštevníci mesta nemohli využiť túto možnosť v plnej miere. Všetci tí, ktorí si už zakúpili parkovacie karty sa však nemusia obávať, platnosť karty sa im automaticky posunie na nový, zatiaľ neznámy termín,“ informuje Aleš Solár, prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Z pohľadu technického zabezpečenia má samospráva vykonané všetky nevyhnutné úkony súvisiace s  oficiálnym spoplatnením parkovania. Osadené budú len dopravné značky v jednotlivých vymedzených zónach. Regulácia parkovania, ktorej cieľom je prispieť k zníženiu intenzity dopravy, zlepšeniu životného prostredia a zdravia obyvateľov Starej Ľubovne tak vstúpi do platnosti po ukončení mimoriadnej situácie, pričom o tejto skutočnosti bude samospráva obyvateľov aktívne informovať všetkými dostupnými formami, a to zverejnením na úradnej tabuli, na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa a sociálnych sieťach, prostredníctvom verejného rozhlasu či v spolupráci s Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou.

Publikované: 6.5.2020 | Aktualizácia: 6.5.2020 | Zobrazené: 295

Partneri

Partnerské mestá