2.3.2020

Registrácia vozidiel v rámci regulovaného parkovania je spustená

 Dnešným dňom začína registrácia vozidiel pre získanie parkovacích kariet v rámci regulovaného parkovania, ktoré vstúpi v Starej Ľubovni do platnosti už o necelý mesiac.

Stará Ľubovňa zavádza od 1. apríla 2020 reguláciu (spoplatnenie) parkovania v centrálnej zóne mesta, s cieľom prispieť k zníženiu intenzity dopravy, zlepšeniu životného prostredia a zdravia obyvateľov. Mesto bude na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia č. 64 rozdelené do 5 zón regulovaného parkovania, ktoré majú zabezpečiť nediskrimináciu obyvateľov žijúcich v centrálnej časti voči ostatným obyvateľom mesta mimo spoplatnenej zóny. Tí si budú môcť za administratívny poplatok vo výške 10 € na jedno vozidlo kúpiť rezidentskú kartu na obdobie 1 roka (365 kalendárnych dní od registrácie karty). Ostatní obyvatelia mesta, podnikatelia, spoločnosti, ale aj jednotlivci s trvalým pobytom mimo Starej Ľubovne budú môcť získať ročné parkovacie karty s rovnakou dĺžkou platnosti, a to 365 dní. Samotná registrácia vozidla v prípade rezidentských, ale aj ročných parkovacích kariet bude od dnešného dňa, 2. marca 2020, prebiehať priamo na Mestskom úrade v Starej Ľubovni na pracovisku 1. kontaktu v čase úradných hodín alebo online cez formulár zverejnený na webe Mesta. Poplatky s nimi spojené bude možné uhradiť v pokladni Mestského úradu, prostredníctvom internet bankingu alebo priamo na účet Mesta. Pre vydanie jednotlivých typov parkovacích kariet je však potrebné splniť stanovené podmienky a mať voči samospráve uhradené všetky záväzky.

Vodiči však budú môcť využiť možnosť jednorazovej úhrady parkovného, ktorého výška sa líši v závislosti od zvoleného spôsobu zakúpenia lístka, či už prostredníctvom mobilnej aplikácie, SMS parking alebo parkovacích lístkov dostupných vo vybraných predajniach. Parkovanie bude spoplatnené od pondelka do piatku, od 7.00 do 16.00 h, pričom bezplatné bude v dňoch pracovného pokoja, počas štátnych sviatkov, okrem času konania Ľubovnianskeho jarmoku a príležitostných trhov.

 

Viac informácií nájdete na: https://www.staralubovna.sk/parkovanie/

 

Publikované: 2.3.2020 | Aktualizácia: 2.3.2020 | Zobrazené: 1090

Partneri

Partnerské mestá