13.1.2020

Registrácia chovov ošípaných a vznik nárazníkovej zóny afrického moru

 Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa (ďalej len "RVPS SL" informuje obyvateľov a chovateľov ošípaných o povinnosti mať zaregistrované svoje chovy aj keď chovajú iba jeden kus ošípanej. Identifikácia a registrácia všetkých chovov ošípaných vrátane záhumienkových chovov je jedným z kľúčových elementov pokiaľ ideo prevenciu, monitorovanie a zdolávanie afrického moru ošípaných (ďalej len "AMO"). Povinnosť registrácie je pre všetkých chovateľov ošípaných - teda aj záhumienkových chovov legislatívne daná (pokiaľ si občania chovajú čo i len 1 ošípanú). Postup registrácie chovov je uvedený na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, pričom informačné letáky nájdete aj v prílohe.

Registrácia chovu je bezplatná a je nevyhnutná ako z pohľadu legislatívnej povinnosti, tak aj z aspektu odškodnenia chovateľov v prípade výskytu nákazy. Vzhľadom na vývoj nákazovej situácie v AMO v SR ako aj okolitých štátoch, od 01.01.2020 dochádza k úprave územných zón vo vzťahu k AMO, kde v severnej časti Slovenskej republiky vzniká nová nárazníková zóna, ktorej súčasťou bude i územie RVPS SL. 


RVPS - Registrácia chovov a vznik nárazníkovej zóny AMO

Postup registrácie chovu

Registrácia chovu - príloha 1

Registrácia chovu - príloha 2

Usmernenie pri registrácii chovu

Publikované: 13.1.2020 | Aktualizácia: 13.1.2020 | Zobrazené: 558

Partneri

Partnerské mestá