19.11.2019

Raňajkovali s primátorom

Na základe návrhov riaditeľov škôl a školských zariadení dostali pozvanie na 9. ročník RAŇAJOK S PRIMÁTOROM 15 žiaci ľubovnianskych stredných škôl, ZUŠ a CVČ.

Diplom s poďakovaním za reprezentáciu mesta a školy si z rúk primátora mesta PhDr. Ľuboša Tomka prevzali:

 

Adam Jurák, Gymnázium Terézie Vansovej

- za reprezentáciu školy a mesta na krajských a celoslovenských náukových a športových súťažiach,

za aktívnu prácu v školskom parlamente

 

Diana Zimová, Gymnázium Terézie Vansovej

- za reprezentáciu školy a mesta na krajských a celoslovenských náukových a športových súťažiach,

za aktívnu prácu vo folklórnom súbore Ľubovňan

 

Jakub Pluta, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

- za reprezentáciu školy a mesta na krajských a celoslovenských recitačných a náukových súťažiach

 

Miroslav Kafka, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša

- za reprezentáciu školy a mesta na celoslovenských tímových matematických súťažiach

 

Sofia Vilčeková, Obchodná akadémia

- za reprezentáciu školy a mesta na krajských, celoslovenských a medzinárodných náukových a kultúrnych súťažiach a projektoch

 

Veronika Cicáková, Obchodná akadémia

- za reprezentáciu školy a mesta na krajských ekonomických súťažiach a v SOČ

 

Samuel Pavlík, Stredná odborná škola technická

- za vynikajúce študijné výsledky a aktívnu prácu v triednej a školskej samospráve

 

Jakub Gondek, Stredná odborná škola technická

- za vynikajúce študijné výsledky a aktívnu prácu v triednej a školskej samospráve

 

Michal Kovalčík, Stredná odborná škola, Jarmočná 108

- za reprezentáciu školy a mesta na krajskom, celoslovenskom a medzinárodnom kole súťaže Mladý remeselník

 

Patrik Bjalončík, Stredná odborná škola, Jarmočná 108

- za reprezentáciu školy a mesta na krajskom, celoslovenskom a medzinárodnom kole súťaže Mladý remeselník

 

Jasmína Michaela Potočková, ZUŠ Jána Melkoviča

- za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v celoslovenských umeleckých súťažiach – hra na saxofóne a za aktívnu účasť na významných kultúrnych podujatiach mesta

 

Ema Fröhlichová, ZUŠ Jána Melkoviča

- za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v celoslovenských a medzinárodných súťažiach vo vlastnej literárnej tvorbe a umeleckom prednese

 

Peter Kollár, CVČ

- za aktívnu prácu v Mládežníckom parlamente pri CVČ, dobrovoľnícku činnosť a spoluprácu pri medzinárodných výmenách mládeže

 

Paulína Miková, Spojená škola internátna

- za reprezentáciu školy a mesta v celoslovenských súťažiach v oblasti športu a v projekte Erasmus+

 

Eva Červeňáková, Spojená škola internátna

- za reprezentáciu školy a mesta v celoslovenských súťažiach v oblasti športu a v projekte Erasmus+

 

Foto: VZ

Publikované: 19.11.2019 | Aktualizácia: 19.11.2019 | Zobrazené: 413

Partneri

Partnerské mestá