8.8.2018

Prvá fáza rekonštrukcie pasáže je takmer ukončená

Koncom mája 2018 sa začala realizovať prvá fáza komplexnej rekonštrukcie tzv. pasáže, rozdeľujúcej mestský palác (Nám. sv. Mikuláša č. 5) a meštiansky dom na Nám. sv. Mikuláša č. 6. Stavebné práce zamerané na opravu existujúceho podchodu a zadnej časti mestského paláca sú v týchto dňoch vo finálnej etape.

Radnica realizuje komplexnú rekonštrukciu historickej pasáže v dvoch fázach. Prvá z nich predstavovala vykonanie stavebných úprav odstraňujúcich narušený až havarijný stav podchodu mestského paláca v dôsledku vlhkosti a pôsobenia vodorozpustných solí v murovanej konštrukcii a v omietke. Sanáciou vlhkosti podchodu, obnovou stien a spevnených plôch podchodu sa zaistil chodcom bezpečný prechod na Farbiarsku ulicu. Rekonštrukcia tiež zahŕňala opravy pavlače a obnovy severnej (zadnej) dvorovej časti fasády mestského paláca, ktorá bola výrazne narušená. „Stavebné práce sa začali realizovať koncom mája tohto roku a ich ukončenie predpokladáme najneskôr koncom tohto mesiaca. Z dôvodu rekonštrukcie podchodu, kde sa uskutočnila obnova fasády a realizovala sa nová skladba podlahy vrátane uloženia veľkoformátovej dlažby, bolo potrebné uzatvoriť podchod na obdobie približne šesť týždňov," informuje Jozef Majerníček z Oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni. Od zajtra, 9. augusta však bude podchod verejnosti opäť dočasne prístupný. „V priebehu nasledujúcich dní sa uskutoční už iba výmena výplní otvorov, ktorá zahŕňa osadenie novej vstupnej dvojkrídlovej brány a dverí priľahlých objektov. Tieto práce však je možné vykonať aj bez obmedzenia pohybu chodcov podchodom," dodáva Majerníček.

„Predpokladaný začiatok druhej fázy komplexnej rekonštrukcie predstavujúcej vybudovanie presklenej pasáže nadväzujúcej na klenby existujúceho podchodu, je naplánovaný na september 2018. V nasledujúcich dňoch bude s víťazným uchádzačom verejnej obchodnej súťaže podpísaná zmluva o dielo a následne prebehne oficiálne odovzdanie staveniska. Realizácia stavebných prác je z dôvodu zaistenia bezpečnosti, opäť spätá s nevyhnutným uzatvorením podchodu. Presné informácie však budeme verejnosti poskytovať priebežne," konštatuje primátor mesta Ľuboš Tomko. Nový harmonický kontrast historickej i modernej architektúry pasáže sa tak stane realitou už v najbližších mesiacoch.

Publikované: 8.8.2018 | Aktualizácia: 9.8.2018 | Zobrazené: 563

Partneri

Partnerské mestá