30.7.2019

Priemyselná zóna mesta a jej možný rozvoj

Podporovať nové podnikateľské aktivity a vznik pracovných príležitostí na území mesta - to patrí k strategickým cieľom samosprávy deklarovaným v Programe rozvoja mesta 2015 - 2020. Na ich plnení sa neustále pracuje, o čom svedčí aj včerajšie pracovné stretnutie primátora mesta Stará Ľubovňa Ľuboša Tomka a starostu obce Hniezdne Viktora Selepa so zástupcami najväčších zamestnávateľov ako Novates, a. s., Leitech, s. r. o., mkem, spol. s r. o. a Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., pôsobiacich v rámci existujúcej priemyselnej zóny na Továrenskej ulici v Starej Ľubovni.

„Jednotlivé spoločnosti plánujú v najbližších mesiacoch uskutočniť niekoľkomiliónové investície do rozšírenia výroby, ktoré okrem iného prinesú aj rozšírenie počtu pracovných príležitostí v meste. Jednou z tém spoločného stretnutia bolo aj vybudovanie prepojenia účelovej komunikácie na Továrenskej ulici s cestou I. triedy I/77, ktoré by výrazným spôsobom pomohlo vyriešiť aj nevyhovujúcu dopravnú situáciu na križovatke ulíc Továrenská a Popradská v smere na autobusovú a železničnú stanicu i samotnú priemyselnú časť," informuje o stretnutí primátor mesta.
Uvedené dopravné prepojenie bolo totiž predmetom žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019, podanej dňa 15. júla tohto roku, v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva. „Ide o vybudovanie jednoúrovňovej komunikácie zahŕňajúcej dve stykové križovatky i železničné priecestie v sume takmer 1,5 milióna eur. V súvislosti so zlepšením dostupnosti priemyselnej zóny sa stále aktívne zaoberáme aj možnosťami rozšírenia cyklodopravy v meste, a to prepojením sídliska Západ s Továrenskou ulicou, pričom rokujeme aj o možnom vybudovaní cyklochodníka popri železničnej trati v smere na Hniezdne. So zástupcami spoločností taktiež rokujeme o úpravách a rozšírení existujúcej účelovej komunikácie ako miesta pre otáčanie sa autobusov mestskej hromadnej dopravy," dodáva primátor.

Budovaním infraštruktúry chce samospráva prispieť nielen k zlepšeniu a zatraktívneniu podmienok pre súčasných i potenciálnych investorov, ale aj zefektívneniu dopravy obyvateľov mesta i tých, ktorí do Starej Ľubovne za prácou dochádzajú z okolitých obcí. Jednotlivé kroky však pozitívne ovplyvnia aj celkový hospodársky rozvoj mesta.

Publikované: 30.7.2019 | Aktualizácia: 30.7.2019 | Zobrazené: 1223

Partneri

Partnerské mestá