2.5.2019

Práce zamerané na úpravu zelene pokračujú aj v týchto dňoch

Po zimnom období bola spolu s jarným upratovaním vykonaná vo viacerých častiach mesta Stará Ľubovňa aj úprava zelene. Tá bude pokračovať aj v priebehu nasledujúcich týždňov.

„Mesto Stará Ľubovňa počas mesiacov marec - apríl 2019 uskutočnilo v spolupráci so správcom verejnej zelene, a to spoločnosťou Ekos, s.r.o. práce zamerané na úpravu zelene v širšom centre mesta. Išlo predovšetkým o lokalitu pod starým cintorínom, kde boli odstránené zvyšky stavebných a komunálnych odpadov, lístie, náletové kroviny a koreňové výmladky stromov. Osadený bol aj drevený mostík ako prechod pre tých, ktorí prechádzajú cez mokradné spoločenstvo v smere zo/na sídlisko Západ. Svahy po oboch stranách cesty boli skultúrnené tak, aby počas vegetácie dotvárali zelenú kulisu mesta a slúžili na oddych jeho obyvateľov. Upravený bol taktiež aj svah popri Popradskej ul. smerom z centra mesta až po cestný most cez rieku Poprad za kruhovým objazdom," konkretizuje rozsah prác Miroslav Pristaš, referent životného prostredia a civilnej ochrany Mestského úradu v Starej Ľubovni. V apríli tohto roku sa tiež uskutočnila úprava krov v parku na Námestí gen. Štefánika, Námestí sv. Mikuláša, v okolí OD Družba, na sídlisku Východ i na Ul. 1. mája. Realizovaná bola tiež orezávka stromov z vysokozdvižnej plošiny, ale i výrub stromov určených na likvidáciu. S jednotlivými prácami sa bude pokračovať aj v priebehu mesiac máj, a to výsadbou letných kvetov, krov i stromov v rôznych lokalitách sídliska Východ a Západ, ale aj na pešej zóne.
„Naším cieľom je v spolupráci so spoločnosťou Ekos, s.r.o. revitalizovať a vytvárať oddychové zelené plochy v rôznych častiach mesta, ktoré budú určené nielen obyvateľom, ale aj návštevníkom Starej Ľubovne. Jednou z nich bude časť pod starým cintorínom, kde plánujeme v blízkom čase vytvoriť lesopark, ktorý vďaka svojej blízkosti k cyklotrase spájajúcej Starú Ľubovňu a Hniezdne bude slúžiť aj verejnosti, ktorá ju využíva na rôzne športové aktivity," dodáva primátor mesta Ľuboš Tomko.

Publikované: 2.5.2019 | Aktualizácia: 2.5.2019 | Zobrazené: 351

Partneri

Partnerské mestá