23.3.2020

Ponuka Mesta pre seniorov-DOPLNENIE

Mesto ponúka prostredníctvom odd. sociálnych služieb MsÚ a opatrovateľskej služby možnosť zabezpečenia nevyhnutného nákupu (potravín, liekov, drogérie) pre seniorov, resp. ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

O túto pomoc môžete požiadať na t. č. 052/43 15 251, resp. 052/43 15 253, a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 12.00 h.

Poskytnutie uvedenej služby bude možné v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 15.00 h.

Publikované: 23.3.2020 | Aktualizácia: 23.3.2020 | Zobrazené: 1601

Partneri

Partnerské mestá