26.5.2020

Oznam o úprave brehu rieky Poprad

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. ako správca vodných tokov a povodí na Slovensku oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta Stará Ľubovňa, že v priebehu nasledujúcich dní bude vykonávať údržbu hrádze rieky Poprad v úseku Stará Ľubovňa - Hniezdne, čo bude mať za následok zvýšený pohyb techniky na cyklotrase Stará Ľubovňa - Hniezdne. Predpokladaná dĺžka trvania prác je stanovená v termíne od 26.05.2020 do 29.05.2020, v závislosti od vhodných klimatických a poveternostných podmienok.

Ďakujeme za pochopenie.

Publikované: 26.5.2020 | Aktualizácia: 26.5.2020 | Zobrazené: 381

Partneri

Partnerské mestá