22.9.2022

Oznam o uzávierke ciest v meste počas ĽJ

Mestský úrad Stará Ľubovňa upozorňuje občanov mesta, organizácie a súkromných podnikateľov na uzávierku cesty III/ 3146 (1/2 pol.  Nám. sv. Mikuláša, časti Ul. Levočská – po križovatku s UL. 1. mája) a miestnych komunikácií na Ul. l. mája, 17. novembra, Nám. gen. Štefánika a časti Ul. okružnej v úseku po križovatku s Ul. Tatranskou v termíne od 29.09.2022 od 6 00 hod do 02.10.2020 do 22 00 hod. z dôvodu konania XXIX. Ľubovnianskeho jarmoku. Obchádzka bude vedená po ceste I/68, III/3120 Ul. Prešovská, III/3146 Ul. Levočská a miestnych komunikáciách (Ul. Obrancov mieru, Budovateľská, Vansová).

             V čase uzávierky počas trvania XXIX. Ľubovnianskeho jarmoku bude zmenená aj trasa spojov mestskej autobusovej dopravy a z dôvodu uzávierky budú zrušené zastávky MAD  pri  obchodnom  dome  Vábec a 2x pri Obvodnom úrade. Obchádzková trasa MAD bude v smere na sídl. Západ po Ul. Budovateľskej a časti Bernolákovej s napojením na Ul. okružnú pri budove RD č. 23. V opačnom smere odbočením z Ul. okružnej pri BD č. 11, 13 , 15 po Ul. obrancov mieru s napojením na Ul. Levočskú. Náhradné nástupné a výstupné zastávky budú na Ul. Levočskej.


 Organizačný  štáb  jarmoku v zastúpení

  Ing. Aleš Solár

 prednosta  MsÚ a  predseda štábu ĽJ                                                                           

 

 

202209221327420.zmena-dopravy
Publikované: 22.9.2022 | Aktualizácia: 22.9.2022 | Zobrazené: 978

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies