30.4.2020

OZNAM o činnosti MsÚ - DOPLNENIE

30.4.2020

Mestský úrad v Starej Ľubovni bude pre vybavenie nevyhnutných dokumentov otvorený od 4.5.2020 do 15.5.2020 v čase od 08.00 h do 11.30 h nasledovne:

 

04.05.2020 (t.j. pondelok) – Osvedčovanie listín a podpisov, Ohlasovňa pobytu

05.05.2020 (t.j. utorok) – Matričný úrad, Ohlasovňa pobytu 

06.05.2020 (t.j. streda) – Matričný úrad, Osvedčovanie listín a podpisov, 

 

07.05.2020 (t.j. štvrtok) – Matričný úrad, Osvedčovanie listín a podpisov, Ohlasovňa pobytu 

 

11.05.2020 (t.j. pondelok) – Osvedčovanie listín a podpisov, Ohlasovňa pobytu

12.05.2020 (t.j. utorok) – Matričný úrad, Ohlasovňa pobytu

13.05.2020 (t.j. streda) – Matričný úrad, Osvedčovanie listín a podpisov

14.05.2020 (t.j. štvrtok) – Matričný úrad, Ohlasovňa pobytu

15.05.2020 (t.j. piatok) – Osvedčovanie listín a podpisov 

 

 

 Pokladňa mestského úradu bude otvorená každý deň  počas úradných hodín Mestského úradu.

 

V prípade podávania viacstranových žiadostí tak môžete urobiť aj na podateľni.

Vstup na Mestský úrad Stará Ľubovňa je zabezpečený cez bočný vchod (od budovy bývalej VÚB).

Pri vstupe do objektu úraduVás žiadame o použitie ochranného rúška a dezinfekciu rúk. 

 

30.3.2020

Mestský úrad v Starej Ľubovni bude pre vybavenie potrebných dokumentov otvorený v čase od 08.00 h do 11.00 h nasledovne:

 

01.04.2020 (t.j. streda) – ohlasovňa pobytu

02.04.2020 (t.j. štvrtok) – Matričný úrad (rodné listy pre novorodencov)

03.04.2020 (t.j. piatok) – overovanie listín a podpisov

 

06.04.2020 (t.j. pondelok) – overovanie listín a podpisov

07.04.2020 (t.j. utorok) – Matričný úrad (rodné listy pre novorodencov)

08.04.2020 (t.j. streda) – Matričný úrad (rodné listy pre novorodencov)

09.04.2020 (t.j. štvrtok) – ohlasovňa pobytu

 

14.04.2020 (t.j. utorok) – overovanie listín a podpisov

15.04.2020 (t.j. streda) – ohlasovňa pobytu

16.04.2020 (t.j. štvrtok) – Matričný úrad (rodné listy pre novorodencov)

17.04.2020 (t.j. piatok) – Matričný úrad (rodné listy pre novorodencov)

 

20.04.2020 (t.j. pondelok) - ohlasovňa pobytu

21.04.2020 (t.j. utorok)- Matričný úrad (rodné listy pre novorodencov)

22.04.2020 (t.j. streda) - overovanie listín a podpisov

23.04.2020 (t.j. štvrtok) - Matričný úrad (rodné listy pre novorodencov)

24.04.2020 (t.j. piatok) - overovanie listín a podpisov

 

27.04.2020 (t.j. pondelok) - ohlasovňa pobytu

28.04.2020 (t.j. utorok) -Matričný úrad (rodné listy pre novorodencov)

29.04.2020 (t.j. streda) - overovanie listín a podpisov

30.04.2020 (t.j. štvrtok) - Matričný úrad (rodné listy pre novorodencov)

 

 

Vstup na Mestský úrad Stará Ľubovňa bude zabezpečený cez bočný vchod (od budovy bývalej VÚB).

 

27.3.2020

Matričný úrad Stará Ľubovňa bude pre rodičov, ktorí potrebujú vybaviť rodný list novorodenca otvorený v dňoch:

31.03.2020 (t.j. utorok) a  02.04.2020 (t.j. štvrtok) v čase od 8.00 do 11.00 h.

Vstup na Mestský úrad Stará Ľubovňa bude zabezpečený cez bočný vchod (od budovy bývalej VÚB).

 

13.3.2020

V súvislosti s epidemiologickou situáciou na území SR bude od 13.3.2020 do odvolania činnosť MsÚ (vrátane pracoviska v Dome kultúry a komunitných centier) obmedzená - bezstránková.

Občanom odporúčame telefonickú komunikáciu - 052/43 15 111,
e-mailovú komunikáciu
na podatelna@staralubovna.sk,
resp. písomnú - vhodením podaní do schránky umiestnenej na fasáde MsÚ.

Platby je možné realizovať elektronicky.
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK61 0200 0000 0000 1222 5602.

Pre identifikáciu platby Vás prosíme o zadávanie VS, resp. ak VS nemáte, uveďte do správy pre prijímateľa predmet platby.

 

Ďakujeme za pochopenie

 

Publikované: 30.4.2020 | Aktualizácia: 30.4.2020 | Zobrazené: 4709

Partneri

Partnerské mestá