29.5.2020

Otvorenie Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča od 01.06.2020

Mesto stará Ľubovňa, ako zriaďovateľ  Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča, sa na základe rozhodnutia  Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 rozhodlo obnoviť školské vyučovanie v spomínanej základnej umeleckej škole na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom s účinnosťou od 1. júna 2020.

Žiadame rodičov, aby na webovom sídle školy  sledovali usmernenia a  pokyny, určené  na bezproblémový a bezpečný nástup do školy.

Publikované: 29.5.2020 | Zobrazené: 186

Partneri

Partnerské mestá