10.4.2019

Medzi najkrajšími knihami Slovenska za rok 2018 sú aj publikácie zo Starej Ľubovne

V Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici vyhlásili v utorok 9. apríla 2019 výsledky 12. ročníka prestížnej celoslovenskej súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2018, ktorú vyhlasuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Tri ocenenia si prevzali autori zo Starej Ľubovne.

V kategórii A2 Knihy o kraji a regióne - 2. miesto získala kniha: Stará Ľubovňa − región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša.
Vydalo: Ľubovnianske osvetové stredisko Stará Ľubovňa, kultúrna inštitúcia Prešovského samosprávneho kraja, v spolupráci s Ľubovnianskym regionálnym združením miest a obcí Stará Ľubovňa a Okresným úradom Stará Ľubovňa, Stará Ľubovňa 2018
Zostavovatelia: Adrián Drobňák, Eva Kollárová, Anna Schneiderová, Gabriel Švantner, Elena Vranovská
Grafická úprava: Marek Hrebík, Jakub Ondrej

3. miesto porotaudelila knihe: SPIŠ. K dejinám liehovarníctva a ovocinárstva.
Vydalo: Spolužitie zrodené z minulosti, Stará Ľubovňa 2018
Autori: Miroslav Števík, Miroslava Sanigová
Grafická úprava: D.A.H.,s. r. o. Prešov, Miroslav Lendacký

V kategórii B10 Propagačné materiály - mestá, firmy 3. cenu získal Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí mesta Stará Ľubovňa na rok 2018.
Vydalo: Mesto Stará Ľubovňa
Zostavovatelia: Eva Kollárová, Mária Židová, Alena Maňková - Vachtárová
Stará Ľubovňa 2018
Grafická úprava: Katarína Bednárová / detailstudio.sk

Viac informácií o výsledkoch súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2018 nájdete tu.

Publikované: 10.4.2019 | Aktualizácia: 10.4.2019 | Zobrazené: 302

Partneri

Partnerské mestá