13.9.2021

Nezabudnite navrhnúť svojich laureátov


Mesto Stará Ľubovňa na základe VZN č. 29 od roku 1999 udeľuje Cenu mesta a Cenu primátora mesta osobnostiam a kolektívom, ktoré sa výraznou mierou podieľali a podieľajú na jeho všestrannom rozvoji a zviditeľňovaní doma i v zahraničí. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa koná už tradične v decembri - pri príležitosti sviatku patróna mesta sv. Mikuláša. O držiteľoch týchto významných cien môžete spolurozhodovať aj Vy, obyvatelia Starej Ľubovne, prostredníctvom svojich návrhov. Návrhy za: vynikajúce tvorivé úkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov doručte do kancelárie primátora mesta a prednostu MsÚ do 30. septembra.
O laureátoch Ceny mesta rozhodnú poslanci MsZ na svojom októbrovom zasadnutí. O laureátoch Ceny primátora mesta rozhoduje primátor mesta.

Svoje návrhy predkladajte na priložených tlačivách.

Poznámka:
V roku 2020 sa mestské ocenenia z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie neudeľovali. Preto sa návrhy doručené v minulom roku budú posudzovať spoločne s novými návrhmi a nie je potrebné ich opätovne podávať.

 

K stiahnutiu

Publikované: 13.9.2021 | Aktualizácia: 13.9.2021 | Zobrazené: 258

Partneri

Partnerské mestá