27.1.2022

Najväčšími investíciami roku plaváreň a zariadenie sociálnych služieb

Najväčšími investíciami roku 2022 budú v Starej Ľubovni komplexná rekonštrukcia mestskej plavárne a vybudovanie nového zariadenia sociálnych služieb. Investičné náklady na obidve stavby presahujú čiastku 5 mil. €.

 

Na mestskej plavárni, ktorá bola daná do prevádzky v roku 1988 sa v súčasnosti naplno realizujú búracie práce. Projekt rekonštrukcie, ktorého autorom je projekčná kancelária Architekti on:off, s.r.o., rieši rekonštrukciu obvodových plášťov, úplnú výmenu technológie, prestavbu časti priestorov suterénu na wellness, rekonštrukciu bazénových telies a vybudovanie detského exteriérového bazénu. Návrh v maximálnej miere zachováva pôvodný architektonický koncept a tvaroslovie. Predpoklad dokončenia náročnej rekonštrukcie je na jar 2023. Mesto sa chce uchádzať o finančné prostriedky z Fondu na podporu športu a zjemniť tak vysokú investíciu z vlastných zdrojov na rekonštrukciu mestskej plavárne.


Na zariadení sociálnych služieb prebiehajú rovnako búracie práce. Došlo ku vybúraniu obvodových stien, pôvodných podláh a podkladových vrstiev. Zhotoviteľ prác, miestna spoločnosť SLOVDACH, začala tiež s výkopmi rýh po obvode okolo základových trámov a základových pätiek. Súčasťou zariadenia sociálnych služieb má byť nízkokapacitné zariadenie pre seniorov s celoročnou pobytovou formou poskytovanej sociálnej služby (pre 12 klientov), zriadenie denného centra s poskytovaním sociálneho poradenstva a zabezpečovaním záujmovej činnosti a tiež vybudovanie jedálne pre osobný odber obedov vrátane zabezpečenia rozvozu stravy k dverám klientov. Kuchyňa je dimenzovaná na kapacitu maximálne 300 podávaných jedál denne. Predpoklad dokončenia prác je koncom roku 2022.

 

 

 

 

Publikované: 27.1.2022 | Aktualizácia: 27.1.2022 | Zobrazené: 533

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies