7.6.2021

Najúspešnejší reprezentant v oblasti kultúra a vzdelávanie za rok 2020


Najúspešnejší v oblasti kultúry a vzdelávania

Komisia vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni sa na základe podaných návrhov a dosiahnutých výsledkov rozhodla udeliť 6 ocenení talent roka, 10 ocenení najúspešnejší reprezentant mesta a 29 ďakovných listov.

Vo štvrtok 3. júna 2021 sa v obradnej sieni MsÚ stretli najúspešnejší reprezentanti mesta Stará Ľubovňa v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2020, aby si z rúk primátora mesta Ľuboša Tomka prevzali ocenenia.

TALENT ROKA

Peter Sokol, ZUŠ Jána Melkoviča – hra na akordeóne

Sára Sokolová, ZUŠ Jána Melkoviča – hra na akordeóne

Tina Strenková, ZUŠ Jána Melkoviča – vlastná literárna tvorba, umelecký prednes

Soňa Čandíková, ZUŠ Jána Melkoviča – vlastná literárna tvorba

Ema Jeleňová, ZUŠ Jána Melkoviča – vlastná literárna tvorba, umelecký prednes

Matúš Dubjel, ZUŠ Jána Melkoviča – vlastná literárna tvorba

NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANT MESTA

Milan Malast – umelecká fotografia

Monika a Gabriel Sásoví, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša – vzdelávanie

Martin Červeňák, Obchodná akadémia – výtvarná tvorba, umelecký prednes

Milota Folvarčíková, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša – vzdelávanie

Mária Barnovská, ZUŠ Jána Melkoviča – vlastná literárna tvorba, umelecký prednes

Barbora Langová, ZUŠ Jána Melkoviča – vlastná literárna tvorba

Katarína Melcherová, ZUŠ Jána Melkoviča – vlastná literárna tvorba

Ema Frőhlichová, ZUŠ Jána Melkoviča – vlastná literárna tvorba, umelecký prednes

Klaudia Rybovičová – vlastná literárna tvorba

Adam Kollár – vlastná literárna tvorba, umelecký prednes

POĎAKOVANIE ZA REPREZENTÁCIU MESTA V OBLASTI KULTÚRY a

VZDELÁVANIA bolo oceneným doručené na adresu školy alebo domácu adresu

Michal Semančík

Lenka Starinská

Michala Palatášová

Martina Zavacká

Matúš Murín

Jakub Olejník

Natália Točeková

Lenka Melcherová

Ema Rusiňáková

Anežka Ščurková

Nela Chovancová

Natália Matoľáková

Johana Holotňáková

Izabela Bibzová

Adam Hnat

Klaudia Šprochoá

Marek Jaroš

Martina Kovalčíková

Tímea Anna Wilmanová

Natália Timaniková

Jana Biganičová

Ema Tomková

Agnesa Čurejová

Barbora Porčogošová

Barbora Čurejová

Jakub Šľachtovský

René Grich

Ema Folvarčíková

Lenka Kolcunová

Foto: Michal Petrilák

Podujatie podporil Kaufland.

Publikované: 7.6.2021 | Aktualizácia: 7.6.2021 | Zobrazené: 654

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies