9.3.2023

Oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2022

Ocenili najúspešnejších reprezentantov mesta v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2022
 
3. marca 2023 podvečer sa Dom kultúry v Starej Ľubovni zaplnil do posledného miestečka. Úspešní, prevažne mladí ľudia, si za podpory rodinných príslušníkov a hostí prevzali z rúk viceprimátora mesta Petra Bizovského, predsedu komisie kultúry Dalibora Mikulíka a speváčky JANAIS ocenenia za reprezentáciu mesta v oblasti kultúry a vzdelávania za rok 2022.
Primátor mesta na základe návrhu Komisie vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Starej Ľubovni a na základe podaných návrhov a dosiahnutých výsledkov sa rozhodol udeliť 12 ocenení talent roka, 15 ocenení najúspešnejší reprezentant mesta, 46 ďakovných listov a 8 poďakovaní učiteľom.
TALENT ROKA 2022
Branislav Strišovský, klavír
Liliana Chovancová, akordeón
Jakub Kober, gitara
Oliver Solecký, gitara
Victor Huang, gitara
Miroslava Palenčárová, výtvarná tvorba
Tamara Prevužňáková, výtvarná tvorba
Natália Točeková, vlastná literárna tvorba
Lenka Melcherová, vlastná literárna tvorba
Lenka Starinská, vlastná literárna tvorba
Soňa Čandíková, vlastná literárna tvorba
Tina Strenková, vlastná literárna tvorba
NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANT V OBLASTI KULTÚRY 2022
Peter Sokol, akordeón
Sára Sokolová, akordeón
Michal Semančík, akordeón
Filip Jozefík, akordeón
Kristína Lešková, akordeón
Sofia Gontkovičová, spev
Milan Malast, umelecká fotografia
Ema Jeleňová, vlastná literárna tvorba
Klaudia Šprochová, vlastná literárna tvorba
Ema Fröhlichová, vlastná literárna tvorba, umelecký prednes
Marek Jaroš, vlastná literárna tvorba, umelecký prednes
Adam Kollár, vlastná literárna tvorba
NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANT V OBLASTI VZDELÁVANIA 2022
Jana Malachovská, európska a svetová politika
Filip Krafčík, matematika, fyzika a informatika
NAJÚSPEŠNEJŠÍ REPREZENTANT V OBLASTI KULTÚRY A VZDELÁVANIA - KOLEKTÍVY 2022
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni
zachovávanie kultúrneho a historického dedičstva pre ďalšie generácie
ĎAKOVNÉ LISTY ZA REPREZENTÁCIU MESTA
Karolína Palgutová
Mária Balážová
Kamila Blažovská
Nela Kolačkovská
Terézia Kopčáková
Matias Kolačkovský
Sofia Filičková
Ema Hlinková
Barbora Langová
Emma Tomková
Klaudia Rybovičová
Natália Timaniková
Mária Barnovská
Ema Rusiňáková
Matúš Dubjel
Marek Šlosár
Eliška Jeleňová
Maxim Jozef Pisarčík
Anežka Ščurková
Sofia Mária Danielovičová
Izabela Bibzová
Johana Holotňáková
Nela Holíková
Nela Chovancová
Barbora Porčogošová
Barbora Čurejová
Miriam Dudášová
Júlia Sivoňová
Karolína Barlíková
Sofia Hubská
Miloš Pavlovský
Zuzana Kontrová
Vanda Pekárová
Viktória Spišiaková
Lucia Kormaníková
Nella Repková
Nina Ištoňová
Emma Sivulková
Matej Štellmach
Detský folklórny súbor Ľubovňanček
Družstvo Gymnázia Terézie Vansovej za súťaž Olympiáda o Európskej únii
Monika Beskydová
Juraj Koreček
Diana Bachledová
Miriam Dubjelová
Adam Štefaník
ĎAKOVNÝ LIST - PEDAGÓGOVIA
Mária Budzáková zo ZUŠ Jána Melkoviča za mimoriadne úspešné vedenie žiakov v celoslovenských a medzinárodných akordeónových súťažiach a za dlhoročné vedenie akordeónového orchestra Veselé harmoniky. Za realizáciu podujatia Keď zaznie 100 harmoník v rámci Mesta kultúry.
Mária Budzáková mladšia zo ZUŠ Jána Melkoviča za mimoriadne úspešné vedenie žiakov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach v hre na klavíri a za zorganizovanie 1. ročníka súťaže PIANOFORTE v Starej Ľubovni.
Peter Jendrichovský zo ZUŠ Jána Melkoviča za mimoriadne úspešné vedenie žiakov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach v hre na gitare a za vedenie hudobnej zložky folklórneho súboru Ľubovňanček. Za pomoc pri organizovaní podujatia UZLENIE strún v rámci Mesta kultúry.
Nina Kollárová zo ZUŠ Jána Melkoviča za mimoriadne úspešné vedenie žiakov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach vo vlastnej literárnej tvorbe a umeleckom prednese. Za prípravu zborníka poézie Ľubovnianskeho literárneho klubu Prezliekanie sa do nového svetra, ktorý získal 2. miesto v celoslovenskej súťaži Naj knihy Slovenska v Banskej Bystrici. Tiež za ocenenie v súťaži vydavateľstva PERFEKT za pôvodnú poviedku pre deti. Za prípravu, realizáciu a moderovanie podujatí art(laboratória) v rámci Mesta kultúry.
Alexandra Pavlovská zo ZUŠ Jána Melkoviča za mimoriadne úspešné vedenie žiakov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach vo výtvarnej tvorbe a za pomoc pri organizácii podujatia Pohľadnica z nášho mesta v rámci Mesta kultúry.
Marcela Petriľaková zo ZUŠ Jána Melkoviča za mimoriadne úspešné vedenie žiakov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach v speve populárnej piesne a za vedenie spevokolu pri ZUŠ Jána Melkoviča.
Dana Ščasná zo ZUŠ Jána Melkoviča za mimoriadne úspešné vedenie žiakov v celoslovenských a medzinárodných akordeónových súťažiach.
Monika Vilinová z Gymnázia Terézie Vansovej za mimoriadne úspešné vedenie žiakov v celoslovenských a medzinárodných súťažiach z matematiky, fyziky a informatiky.
 
Večerom sprevádzal Daniel Výrostek.

Podujatie podporil Kaufland 

Text: Eva Kollárová

Foto: Michal Petrilák

 

Publikované: 9.3.2023 | Aktualizácia: 9.3.2023 | Zobrazené: 1209

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies