19.4.2010

Mimoriadne zasadnutie MsZ - 15. apríla 2010 - video záznam

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

15. apríla 2010

P r o g r a m:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Návrh „Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Stará Ľubovňa na roky 2010 - 2013"
4. Návrh na podanie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Centrum sociálnych služieb, Stará Ľubovňa"
5. Návrh uznesenia
6. Záver

K stiahnutiu

Súvisiace video

Diskusia k článku

Zatiaľ nebola pridaná žiadna reakcia. Buďte prvý, kto pridá svoj názor.

Publikované: 19.4.2010 | Zobrazené: 238

Partneri

Partnerské mestá