3.9.2018

Mesto ide rekonštruovať ďalší meštiansky dom

Mesto plánuje v priebehu nasledujúcich týždňov obnoviť fasádu ďalšieho meštianskeho domu. Historické Námestie sv. Mikuláša, ktoré je súčasťou pamiatkovej zóny tak bude zas o čosi krajšie.

K rekonštrukciám, ktoré Mesto Stará Ľubovňa uskutočnilo v priebehu rokov 2016 - 2017, a to obnove fasády objektov č. 5 - Mestského paláca, č. 12 - Galérie Provinčný dom a č. 22 - Domu ľubovnianskeho mešťana, pribudne tento rok okrem komplexnej rekonštrukcie pasáže aj obnova fasády objektu č. 24. „Dňa 7. augusta 2018 bola vyhlásená výzva na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej obsahom je vykonanie stavebných prác zameraných na vonkajšiu rekonštrukciu fasády a obnovy pavlače jednej z historických budov mesta," informuje Štefan Žid, vedúci Referátu správy majetku mesta Mestského úradu v Starej Ľubovni. Víťazným uchádzačom sa stala spoločnosť MG PROJECT s.r.o. z Podolínca, ktorá vykoná všetky požadované stavebné práce za cca 13 352 €. Spoločnosť nedávno realizovala rekonštrukčné práce v podchode či Relaxačno-pohybovú miestnosť MŠ Vsetínska. „Mesto Stará Ľubovňa v týchto dňoch uzatvorilo so zhotoviteľom prác zmluvu o dielo. Po odovzdaní staveniska má zhotoviteľ na vykonanie prác najviac dva mesiace. V priebehu nasledujúcich dní sa začne aj rekonštrukcia strechy Galérie Provinčný dom, ktorá je v havarijnom stave. Vzhľadom na to, že časť objektu vlastní súkromný majiteľ, nevyhnutná oprava strechy predstavuje združenú investíciu," dodáva primátor mesta Ľuboš Tomko.

S cieľom zachovať historické jadro Starej Ľubovne radnica postupne obnovuje meštianske domy na Námestí sv. Mikuláša, ktoré sú v jej vlastníctve. Všetkých 27 objektov námestia totižto predstavuje vzácne národné kultúrne pamiatky patriace do pamiatkovej zóny mesta.

 

Publikované: 3.9.2018 | Aktualizácia: 3.9.2018 | Zobrazené: 1321

Partneri

Partnerské mestá