9.7.2020

Mesto disponuje dvoma novými stojiskami na MOK nádoby

Mesto Stará Ľubovňa začalo s realizáciou zámeru zlepšiť čistotu a vzhľad verejných priestranstiev aj prostredníctvom regulácie umiestnených zberných nádob na komunálny odpad. Riešením je budovanie kontajnerových stojísk, ktoré v týchto dňoch pribudli na sídlisku Západ a sídlisku Východ.

V marci tohto roku vyhlásila samospráva verejné obstarávanie na dva prístrešky a stojiská určené na umiestnenie maloobjemových nádob na komunálny odpad. „Typizované oceľové prístrešky, s rozmermi 4 x 5 m a pozinkovanou povrchovou úpravou, disponujú posuvnými dvojkrídlovými dverami a budú uzamykateľné. Víťazný uchádzač verejného obstarávania, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku, dodal a osadil prístrešky 7. júla 2020, pričom hodnota prístreškov predstavovala 9 480 €. Samotnému osadeniu prístreškov predchádzali prípravné práce v podobe vybudovania betónových plôch pod stojiská, ktoré v máji 2020 realizovala mestská spoločnosť  VPS p. o.,“ informuje Aleš Solár, prednosta Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Prvé novovybudované stojiská, do ktorých je možné umiestniť 6 kusov  maloobjemných kontajnerov na komunálny odpad a nádobu na bio odpad,  sa nachádzajú na sídlisku Západ a sídlisku Východ. Ich počet bude samospráva časom navyšovať, keďže Mesto chce týmto spôsobom riešiť nepriaznivý stav súvisiaci s nečistotou v okolí zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách. 

Publikované: 9.7.2020 | Aktualizácia: 10.7.2020 | Zobrazené: 483

Partneri

Partnerské mestá