24.7.2020

Mesto bude zelenšie

V októbri minulého roka realizovalo Mesto Stará Ľubovňa revitalizáciu zelene na Námestí gen. Štefánika, a to výsadbu vzrastlých hrabov obyčajných, rôznych okrasných tráv a trvaliek. Tie boli umiestnené po oboch stranách parkoviska a doplnené viacerými druhmi letničiek. Ďalšie záhony vytvorené pred samotnou budovou Okresného úradu zahŕňajú viaceré druhy trvaliek a letničiek. Na jar tohto roku boli dosadené 2 kusy hrabov, a tiež nízkokrovinatá zeleň.

Samospráva v aktivitách zameraných na rozširovanie a revitalizovanie zelenej infraštruktúry pokračuje aj naďalej. „V týchto dňoch zabezpečilo Mesto Stará Ľubovňa prostredníctvom správcu verejnej zelene VPS p. o. výsadbu ďalších 16 kusov stromov z druhu javor mliečny guľovitý k 4 kusom vysadeným v priebehu mája 2020. Plochy okolia zimného štadióna a parkovísk tak skrášľuje spolu 20 javorov, ktoré tvoria zelenú kulisu s prepojením na blízku mestskú športovú halu,“ informuje Miroslav Pristáš, referent životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni. Vysadené stromy tak vytvárajú zelenú aleju pozdĺž parkovacích plôch, čím získala táto časť mesta krajší estetický vzhľad. Samozrejme, omnoho dôležitejší je prínos v oblasti kvality životného prostredia, keďže zeleň v blízkosti zastavaných plôch plní významnú funkciu pri ochladzovaní klímy.

Okrem výsadby však v polovici júla 2020 Mesto realizovalo aj výrub jedného stromu. „Z dôvodu identifikácie hniloby a prasklín bola odstránená lipa malolistá rastúca pred Domom kultúry. Jej havarijný stav bol vyhodnotený expertíznym posudkom Ústavu ekológie lesa, a to špeciálnym zvukovým tomografom a výpočtom stability,“ dodáva Pristáš. Pozitívnou správou však je, že ostatné stromy rastúce pred touto kultúrnou ustanovizňou sú zdravé, a preto budú aj naďalej súčasťou existujúcej zelenej infraštruktúry.

Publikované: 24.7.2020 | Aktualizácia: 24.7.2020 | Zobrazené: 450

Partneri

Partnerské mestá