7.9.2018

Mesto bude mať nový elektromobil

Koncom augusta bolo Mestu Stará Ľubovňa doručené Rozhodnutie ministra životného prostredia Slovenskej republiky, s informáciou o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 30 000 € na nákup elektromobilu. Ten bude na svoju činnosť využívať Mestská polícia.

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na realizáciu projektu s názvom „Elektromobilita Mesto Stará Ľubovňa" predložila samospráva Environmentálnemu fondu začiatkom mája tohto roku. „Cieľom projektu je dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia zakúpením nového elektromobilu, ktorý bude využívaný na činnosť Mestskej polície, pôsobiacej a pohybujúcej sa na celom území mesta. Jeho realizáciou predpokladáme aj zvýšenie povedomia obyvateľov o využívaní alternatívnych pohonov v automobilovej doprave. Pozitívny dopad môže mať aj na iné subjekty, či už súkromnej alebo verejnej sféry, ktoré sa taktiež rozhodnú vykonávať svoju činnosť ekologickejším spôsobom a prispieť tak k zvýšeniu kvality životného prostredia v meste," informuje koordinátorka projektu Ivana Vrbjarová z Mestského úradu v Starej Ľubovni. Na zakúpenie elektromobilu teda poskytne Environmentálny fond Slovenskej republiky dotáciu vo výške 30 000 €. O tom, o aký typ vozidla pôjde, sa rozhodne až po zrealizovaní verejného obstarávania. „Mestskí policajti v Starej Ľubovni využívali elektromobil približne dva týždne už aj začiatkom roka 2018, a to vďaka aktivite Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. Pozitívne hodnotili jeho využitie predovšetkým na hliadkovú činnosť na území mesta. Realizáciou projektu prispejeme k vytvoreniu bezpečného prostredia prostredníctvom ekonomicky efektívneho a hlavne ekologického riešenia, ktoré zakúpenie elektromobilu určite predstavuje," dodáva prednosta Mestského úradu Aleš Solár.

Nový elektromobil tak bude predstavovať nielen modernizáciu vozového parku radnice, ale prispeje aj k zníženiu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Publikované: 7.9.2018 | Aktualizácia: 7.9.2018 | Zobrazené: 2067

Partneri

Partnerské mestá