29.5.2020

Medzinárodný rodinný splav zaradil ZMOS k „Príkladom dobrej praxe“

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v rámci Národného projektu - Modernizácia miestnej územnej správy predstavuje ako zdroj inšpirácie pri riešení identických, respektíve obdobných problémov v iných samosprávach príklady dobrej praxe zo Slovenska. V oblasti cezhraničnej spolupráce bola vyzdvihnutá aj iniciatíva mesta Stará Ľubovňa v súvislosti s organizovaním úspešného podujatia Medzinárodný rodinný splav po rieke Poprad na trase partnerských miest Stará Ľubovňa - Nowy Sacz. Jeho aktívna, predovšetkým športová podoba, spojená so spoznávaním prírodného a kultúrneho bohatstva povodia rieky, má viac než tridsaťročnú tradíciu a patrí k jedným z najdôležitejších vodáckych podujatí v širšom okolí. Každoročne sa ho zúčastňujú nielen jednotlivci, ale aj rodiny s deťmi slovenskej, poľskej, českej či inej národnosti, čím prispieva k upevňovaniu medzinárodným vzťahov. V súčasnosti je v tomto regióne vhodný na splavovanie 88 km dlhý úsek rieky Poprad, pričom splav je možné absolvovať počas viacerých etáp, čo vodákom ponúka priestor spoznať aj okolité slovenské a poľské mestá. Vo väčšine úsekov je rieka pokojná, niekde však prináša dostatočnú dávku adrenalínu, no je vhodná pre všetky vekové kategórie.

Dnes, 29.05.2020 sa pri tejto príležitosti na pôde Mestského úradu v Starej Ľubovni za účasti predsedu ZMOS-u Branislava Trégera, ústredného riaditeľa kancelárie a hovorcu ZMOS-u Michala Kaliňáka, primátora Starej Ľubovne Ľuboša Tomka, prednostu Obecného úradu v Lendaku Michala Marhefku, uskutočnila tlačová beseda s názvom „Príklady dobrej praxe“. Okrem Starej Ľubovne ZMOS týmto spôsobom predstavil aj ďalšie inšpiratívne projekty dvoch samospráv ako je športová olympiáda detí a mládeže v Poprade či prírodná sánkárska dráhu v Lendaku.

„Veľmi nás teší, že ZMOS zaradil Medzinárodný rodinný splav k príkladom dobrej praxe a týmto spôsobom ocenil dlhoročné úsilie organizátorov poukázať na spojenie športu s pridanou hodnotou poznávania kultúrneho a prírodného dedičstva slovensko-poľského regiónu. Pevne verím, že realizáciou schváleného mikroprojektu Splav bez hraníc, na ktorý sme s poľským partnerom Powiat Nowosądecki získali finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 94 439,42 €, zlepšíme informovanosť verejnosti a vybudujeme potrebnú infraštruktúru na to, aby sa splavovanie rieky Poprad stalo atraktívnou príležitosťou ako si zašportovať a zároveň poznávať toto krásne územie Slovenska i Poľska,“ hovorí primátor mesta Ľuboš Tomko.

Aktivity mikroprojektu Splav bez hraníc plánujú partneri odštartovať už v júni 2020, kedy sa začne s výstavbou objektu v blízkosti rieky Poprad v Starej Ľubovni, slúžiaceho ako sklad lodí a kajakov, či ďalšieho vodáckeho príslušenstva.

Publikované: 29.5.2020 | Aktualizácia: 29.5.2020 | Zobrazené: 523

Partneri

Partnerské mestá