24.9.2019

Ľubovniansky jarmok prinesie aj isté dopravné obmedzenia

 V súvislosti s konaním XXVIII. ročníka Ľubovnianskeho jarmoku upozorňujeme občanov i návštevníkov mesta, organizácie a súkromných podnikateľov na nevyhnutné dopravné obmedzenia. V termíne od 26.09.2019 od 10.00 h do 29.09.2019 do 22.00 h bude pre motorové vozidlá  uzavretá časť cesty III/ 3120 na Popradskej ul., a to v úseku od Nám. sv. Mikuláša po odbočku k predajni LIDL. Uzavreté taktiež budú miestne komunikácie na Ul. l. mája, 17. novembra, Nám. gen. Štefánika a časť Okružnej ul. v úseku po križovatku s Tatranskou ul.. Obchádzka je vedená po ceste I/68, III/ 3120 na Prešovskej ul. a miestnych komunikáciách.  V smere na sídlisko Západ je vedená obchádzková trasa po miestnych komunikáciách na Budovateľskej ul. a Ul. obrancov mieru. Vzhľadom na to, že obchádzková trasa je vedená po komunikáciách, ktoré nie sú rozmerovo na požadovanej úrovni, žiadame vodičov motorových vozidiel, aby si v uvedenom termíne neplánovali prevoz nadrozmerných nákladov.

V čase konania XXVIII. Ľubovnianskeho jarmoku bude zmenená aj trasa spojov mestskej autobusovej dopravy. Z dôvodu uzavretia spomínaných komunikácií budú zrušené zastávky MAD  pri  obchodnom  dome  Kocka (OD Vábec) a dve zastávky pri Okresnom úrade na Ul. 1. mája. Obchádzková trasa MAD bude v smere na sídlisko Západ po Budovateľskej ul. a časti Štúrovej ul. s napojením na Okružnú ul. pri rodinnom dome   č. 23. V opačnom smere odbočením z Okružnej ul. pri bytovom dome č. 11, 13, 15 po Ul. obrancov mieru s napojením na Levočskú ul. Náhradné nástupné a výstupné zastávky budú na Levočskej ul. predstavovať jestvujúce zástavky medzimestskej autobusovej dopravy.Prosíme chodcov a vodičov motorových vozidiel o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasných zmien v organizácii dopravy.

Za pochopenie ďakujeme!

 

Publikované: 24.9.2019 | Aktualizácia: 24.9.2019 | Zobrazené: 3610

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies