14.9.2018

Komunitné centrum v Podsadku čaká rozsiahla modernizácia

Dňa 23. mája 2018 bolo Mestu Stará Ľubovňa doručené rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 244 618,80 € na rekonštrukciu a modernizáciu komunitného centra v mestskej časti Podsadek. Stavebné práce by mohli začať už v októbri tohto roku.

Projekt s názvom „Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby", realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, má pomôcť pri zlepšení prístupu ľudí k sociálnej infraštruktúre. „Mesto vybuduje komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory, so zreteľom na aktívnejšie zapojenie členov komunity na riešení problémov ich sociálneho vylúčenia" predstavuje projekt jeho koordinátorka Miriama Varcholová z Mestského úradu v Starej Ľubovni. Výsledkom implementácie projektu bude zvýšená kvalita životných podmienok obyvateľov a zlepšenie poskytovania sociálnych služieb zameraných na zvýšenie ich zamestnateľnosti. Komunite sa tak dostane pomoc v podobe podpory ich fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie.

Výška oprávnených výdavkov na realizáciu projektu predstavuje 257 493,47 €, pričom táto suma zahŕňa aj 5% spolufinancovanie Mesta. Keďže ide o komplexnú rekonštrukciu, z tohto objemu finančných prostriedkov budú uskutočnené viaceré vnútorné i vonkajšie stavebné práce. „Modernizácia a rekonštrukcia komunitného centra bude zahŕňať vykonanie opatrení na zabezpečenie vyššej energetickej efektívnosti objektu, a to obnovy obvodového plášťa, rekonštrukciu strechy či výmenu výplní otvorov. Práce však budú zahŕňať aj výmenu vnútorného vybavenia a rozšírenie kapacít budovy prístavbou. Komunitné centrum bude disponovať aj bezbariérovým prístupom zabezpečeným prostredníctvom vonkajšej plošiny," dodáva primátor mesta Ľuboš Tomko. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, pričom predpokladaný začiatok vykonávania prác by mohol byť už v októbri 2018.

 

Publikované: 14.9.2018 | Aktualizácia: 14.9.2018 | Zobrazené: 2145

Partneri

Partnerské mestá