10.5.2022

Jarná výsadba stromov na plochách verejnej zelene

V jarnom mesiaci apríl 2022 Mesto Stará Ľubovňa zabezpečilo cestou správcu verejnej zelene, VPS p. o. Stará Ľubovňa výsadbu 20 ks vzrastlých stromov a 158 ks parkových krovín na verejných plochách v meste.

Spolu bolo vysadených 7 ks hrabov obyčajných stĺpovitých /Carpinus betulus „Fastigiata“/ pri parkovisku nového cintorína a na ulici Mierovej, 8 ks javorov mliečnych guľovitých /Acer platanoides globosum/ na ul. Bernolákovej, kde bola založená alej pred rodinnými domami, 4 ks lipy malolistej /Tilia cordata/ na ulici Mierovej - za Večierkou a nad svahom, 1 ks smrek omorikový  /Picea omorica/ na pešej zóne.  

Z parkových krovín bolo vysadených - 3 ks hortenzia metlinatá, /Hydrangea paniculata/, 20 ks bršlen fortuenov /Euonymus fortunei emerald gold/, 30 ks dráč Thubbergov /Berberis thunbergii atropurpurea nana/, 15 ks skalník Dammerov /Cotoneaster dammeri/, ako dosadba v parku na Nám. sv. Mikuláša a  v parku Nám. gen. Štefánika. V podhradí pri parkovisku bol vytvorený nový zelený záhon z 90 ks nátržnika krovitého /Potentilla fruticosa Red Robin/.  

V roku 2020 bolo na území mesta vysadených viac ako 90 ks vzrastlých stromov so založením nového parčíku pri areáli detského ihriska a ZŠ Komenského, vysadené plochy medzi športovou halou a zimným štadiónom, doplnenie jednotlivých plôch a alejí. V roku 2021 pribudla v rámci projektu revitalizácie vnútroblokového priestoru na sídlisku Západ, ul. Letnej a Okružnej masívna výsadba vzrastlých stromov o počte 83 ks, 60 ks kosodreviny a 160 ks okrasných parkových krovín, tak Mesto pokračuje v každoročnej výsadbe na verejných plochách.

V máji boli osadené samozavlažovacie kvetináče s pelargóniami a bude pokračovať výsadba letničiek v kvetinových záhonoch.   

Realizáciou výsadby v roku 2022 tak mesto pokračuje v budovaní zelenej infraštruktúry mesta Stará Ľubovňa a zvyšuje „zelenú“ kvalitu obyvateľov mesta, kvalitu ovzdušia a estetiku mesta z hľadiska životného prostredia.

Publikované: 10.5.2022 | Aktualizácia: 10.5.2022 | Zobrazené: 621

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies