21.4.2020

Informácie o zápise žiakov do 1.ročníka ZŠ a podávanie žiadostí do MŠ

V súlade s opatreniami MŠVVaŠ SR oznamujeme, že zápisy do 1. ročníka základných škôl, ktoré sa v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa mali konať  v dňoch 1.4. - 3.4.2020, sa uskutočnia od 15. do 30. apríla bez osobnej prítomnosti detí.

Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

 

Bližšie informácie sú priebežne zverejňované na webových stránkach ZŠ a MŠ:

Materská škola Tatranská

www.msduhovykolotoc.sk

Materská škola Vsetínska

www.msvsetinska.sk

Základná škola Komenského

https://zskomsl.edupage.org/

Základná škola Levočská

https://zslevocskasl.edupage.org/

Základná škola Podsadek

https://zspodsadek.edupage.org/

Základná škola Za vodou

https://zszavodousl.edupage.org/


 

Publikované: 21.4.2020 | Aktualizácia: 21.4.2020 | Zobrazené: 990

Partneri

Partnerské mestá