6.9.2018

Druhá fáza rekonštrukcie pasáže začne v nasledujúcich dňoch

Približne mesiac od ukončenia obnovy podchodu, ako prvej fázy komplexnej rekonštrukcie pasáže rozdeľujúcej mestský palác (Nám. sv. Mikuláša č. 5) a meštiansky dom na Nám. sv. Mikuláša č. 6, sa začínajú realizovať ďalšie stavebné práce. Tie budú v rámci druhej fázy rekonštrukcie zahŕňať vybudovanie jej architektonicky modernej presklenej časti.

Pasáž medzi meštianskymi domami na Námestí sv. Mikuláša predstavuje pomerne frekventovaný peší prechod na Farbiarsku ul., kde sídlia dôležité objekty občianskej vybavenosti ako napr. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a Kino Tatra. Vzhľadom na to, že jej pôvodná konštrukcia bola v zlom technickom stave, či už v dôsledku vplyvu amortizácie alebo v rôznych časových obdobiach realizovaných stavebných úprav, súčasné vedenie Mesta dlhodobo zvažovalo jej komplexnú rekonštrukciu. Tú však z dôvodu jej celkovej náročnosti musí uskutočniť v dvoch fázach, a to na obnovu existujúceho podchodu a vybudovanie presklenej pasáže naň nadväzujúcej. S realizáciou druhej fázy začína tento mesiac.

Konštrukcia novovybudovanej pasáže bude pozostávať z oceľových stĺpov osadených v zvislom i priečnom smere, pričom nosná konštrukcia strechy je tvorená z oceľových oblúkov. Zastrešenie i opláštenie bočných stien bude z priehľadného polykarbonátového materiálu, čím sa priestor prirodzene presvetlí. V celom objekte bude použitá veľkoformátová dlažba i automatické ovládanie LED osvetlenia. Vstupy do pasáže budú predstavovať brány na báze ocele, vyplnené dizajnovým pletivom, ktoré sa budú v nočných hodinách uzatvárať. „Celá stavba je navrhnutá tak, aby bola samostatná a konštrukčne nezávislá od susediacich objektov, čo znamená, že sa pri projektovaní pasáže počítalo so zmenou súčasného nevyhovujúceho stavu. Pred realizáciou samotných prác preto bolo v súčinnosti s Centro Arte a spoločnosťou Luspek nevyhnutné vykonať isté stavebné úpravy," informuje prednosta Mestského úradu Aleš Solár. Rekonštrukcia pasáže za približne 223 000 € sa začne už v pondelok a potrvá najviac 9 mesiacov. Vykonávať ju bude spoločnosť Širilia a.s. Spišská Nová Ves, ktorej Mesto oficiálne odovzdalo stavenisko už včera, 5. septembra 2018. O možných obmedzeniach týkajúcich sa prechodu chodcov týmto priestorom bude Mesto informovať priebežne, a to v závislosti od druhu vykonávaných prác. Verejnosti prístupný však bude podchod od Galérie Provičný dom, a to denne od 8:00 h. Ten Mesto spolu so súkromným podnikateľom otvorí už v najbližších dňoch. Prístup k pekárni Luspek i Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bude okrem toho možný aj z Farbiarskej a Popradskej ul. (od parkoviska pri Panoráme). Realizácia stavebných a rekonštrukčných prác by preto nemala výrazne obmedziť prepojenie s centrom mesta.

„Novonavrhovaná pasáž tak bude predstavovať krytý komunikačný priestor s prirodzeným presvetlením, čím sa vytvorí príjemnejší a pocitovo bezpečnejší prechod pre peších. Taktiež môže slúžiť aj ako exteriérová galéria na prezentáciu umenia a zaujímavostí z regiónu," dodáva Solár. Komplexná rekonštrukcia pasáže tak nielen zabezpečí estetické a technické zlepšenie jej priestorov, prispeje aj k atraktívnosti historickej časti mesta a rozvoju cestovného ruchu.

 

Publikované: 6.9.2018 | Aktualizácia: 6.9.2018 | Zobrazené: 487

Partneri

Partnerské mestá