25.7.2019

Centrum právnej pomoci otvorilo konzultačné pracovisko aj v Starej Ľubovni

Centrum právnej pomoci (ďalej len „Centrum") v rámci realizácie národného projektu „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov" zriadilo v poradí už 12. konzultačné pracovisko, tentoraz v meste Stará Ľubovňa. Napĺňajúc ideu priblíženia sa ku klientom Centrum poskytuje svoje služby aktuálne v 15 kanceláriách a v 28 konzultačných pracoviskách po celom Slovensku.

Konzultačné pracovisko v Starej Ľubovni je organizačne začlenené pod kanceláriu Centra v Prešove. Nájdete ho v budove Okresného súdu na ul. 17. novembra č. 30, miestnosť č. 28. Právna rada formou predbežnej konzultácie sa štandardne poskytuje v trvaní 60 minút. Predbežné konzultácie vo veci osobného bankrotu sa zo zákona poskytujú bezplatne, predbežné konzultácie v oblastiach civilného práva sú spoplatnené sumou 4,50 Eur. Na konzultáciu je potrebné sa vopred objednať na tel. č. 0650 105100 (Call centrum), resp. osobne priamo v kancelárii Centra v Prešove.

Prvý konzultačný deň v mesiaci august 2019 je naplánovaný na 20.08.2019 (utorok) v čase od 10,00 h do 14,30 h. Na termín konzultácie je potrebné sa objednať do 14.08.2019.

Konzultačné pracovisko bude poskytovať svoje služby max. dvakrát v mesiaci. Presné informácie o ďalších termínoch konzultácií sa dozviete na webe www.centrumpravnejpomoci.sk v časti „Kde a kedy nás nájdete".


K stiahnutiu

Publikované: 25.7.2019 | Aktualizácia: 25.7.2019 | Zobrazené: 688

Partneri

Partnerské mestá