4.7.2018

Budovanie cyklistických chodníkov a trás v okolí Starej Ľubovne pokračuje

Úspešný projekt „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier", v rámci realizácie II. etapy ktorého sa vybudovala nová cyklotrasa v dĺžke 3,76 km spájajúca mesto Stará Ľubovňa (Kaufland, Vendo park) a obec Hniezdne (Kovanecký most), bude pokračovať v ďalšej etape. Tá v rokoch 2019 - 2020 prinesie 26 km nových cyklochodníkov, vrátane dobudovania ďalšieho, približne kilometrového úseku cyklotrasy od Kovaneckého mosta po Nestville Park v Hniezdnom.

Projekt „Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier" predstavuje kompletný strategický cezhraničný projekt Euroregiónu „Tatry", zahŕňajúci viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás. Cieľom projektu je spájať regióny, zlepšiť dostupnosť, sprístupniť unikátne miesta a lokálne hodnoty krajinného, kultúrneho, historického a prírodného charakteru na území slovenskej i poľskej hranice. V rámci realizácie jeho II. etapy sa vybudovalo 60 km cyklistických trás a infraštruktúry pre cyklistov. Na poľskej strane chodník spája mestá Gmina Szaflary - Gmina Nowy Targ - Gmina Łapsze Niżne a pokračuje až k hraničnému prechodu Kacwin - Veľká Franková. Vznikol tiež kompletný cyklistický úsek od hranice Chocholów - Suchá Hora až po hranicu Kacwin - Veľká Franková. Na slovenskej strane boli vybudované cyklistické trasy od Ždiaru v smere na Tatranskú Kotlinu, Spišskú Belú a Kežmarok. Ďalšie úseky vznikli taktiež v Liptovskom Mikuláši, Trstenej a tiež medzi Starou Ľubovňou (Kaufland, Vendo Park) a obcou Hniezdne (Kovanecký most).

Koncom júna 2018 bola schválená aj realizácia III. etapy tohto projektu, ktorá zahŕňa vybudovanie cyklotrás v dĺžke 26 km. Tie budú spájať existujúce cyklistické chodníky s unikátnymi prírodnými a kultúrnymi hodnotami. Na slovenskej strane pribudne nová cyklotrasa umožňujúca prepojenie medzi obcami Huncovce, Veľká Lomnica až po Matejovce. Na území mesta Spišská Belá budú vybudované dva úseky, ktoré ho definitívne prepoja s mestom Kežmarok. Pribudne aj cyklotrasa na hranici katastra so Starou Vsou. Buduje sa tak ďalší úsek cyklotrasy medzi mestami Spišská Belá - Stará Ľubovňa s napojením na plánované EUROVELO 11. V rámci III. etapy sa teda bude pokračovať vo výstavbe úseku v obci Hniezdne, a to od Kovaneckého mosta až po železničné priecestie, pričom ďalej realizovaná bude aj výstavba úseku v smere na Vyšné Ružbachy.

„V tomto období sa v rámci projektu AQUAVELO intenzívne pracuje aj na budovaní cyklotrás spájajúcich významné slovenské i poľské kúpeľné mestá, ako je Krynica, Muszyna, Piwniczna, Szczawnica, Vyšné Ružbachy, Stará Ľubovňa, Ľubovnianske Kúpele, Bardejov a Bardejovské Kúpele, ale aj ďalšie samosprávy na oboch stranách hranice, disponujúce významným prírodným a kultúrnym bohatstvom. Starou Ľubovňa však bude viesť aj spomínaná trasa EUROVELO 11, ktorá predstavuje spojenie dôležitých európskych miest v rámci celého kontinentu. Z celkovej dĺžky 203 km vedúcej po východnom Slovensku bude vybudovaných 157 km práve v Prešovskom kraji, a to v úseku od hraničného prechodu Mníšek nad Popradom cez Starú Ľubovňu, Lipany, Sabinov, až po Prešov," informuje prednosta MsÚ v Starej Ľubovni, Aleš Solár.

Úspešnou realizáciou týchto projektov by sa tak dosiahlo vybudovanie významnej, vzájomne prepojenej cyklistickej infraštruktúry (nielen) Tatranského regiónu i jeho okolia, s pozitívnym dopadom na rozvoj cestovného ruchu.

Publikované: 4.7.2018 | Aktualizácia: 4.7.2018 | Zobrazené: 1188

Partneri

Partnerské mestá