5.11.2019

Atletická trať pri ZŠ Za vodou je už obnovená

Vytvoriť vhodné podmienky na vykonávanie športových aktivít žiakov materskej a základnej školy Za vodou, obyvateľov sídliska Východ, ale aj širokej verejnosti, ktorá chce vo voľnom čase športovať - taký bol cieľ samosprávy realizujúcej v jeseni tohto roku obnovu atletickej trate v lokalite Za vodou.

Existujúca atletická trať zahŕňajúca dve dráhy v celkovej dĺžke 107 m a priama trať v dĺžke 44 m, nachádzajúca sa v areáli ZŠ Za vodou, bola dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Pôvodný antukový povrch bol prerastený trávou, čo znižovalo bezpečnosť jej užívateľov pri vykonávaní rôznych atletických športov. Mesto Stará Ľubovňa sa preto rozhodlo zabezpečiť žiakom i verejnosti žijúcej alebo navštevujúcej danú lokalitu športovisko adekvátnej kvality, ktoré prispeje k rozvoju ich pohybových aktivít a zdravému životnému štýlu. Z dôvodu nevyhnutnej komplexnej rekonštrukcie, bolo potrebné odstrániť prerastený trávnatý povrch, nevyhovujúce podkladové vrstvy a následne uložiť nový športový povrch tzv. tartan s čiarovaním, sa celkové náklady vyšplhali na sumu 29 999,71 €. Tie však nebudú pokryté len z mestského rozpočtu. Samospráva totiž získala finančné prostriedky vo výške 10 000 € vo forme dotácie z Úradu vlády SR v rámci Programu podpora rozvoja športu na rok 2019.

„Práce zamerané na obnovu atletickej trate pri ZŠ Za vodou trvali zhotoviteľovi 7 týždňov, pričom prebiehali od 6. septembra do 25. októbra tohto roku. Výsledok obnovy hodnotíme veľmi pozitívne, keďže sa nepochybne zlepší funkčnosť trate a bezpečnosť pri športovaní. Prioritne však chceme poukázať na postupné realizovanie jednotlivých krokov smerujúcich k zlepšeniu kvality existujúcich športovísk na území mesta, a tým aj zvyšovaniu motivácie obyvateľov aktívne športovať a dbať na svoje zdravie,“ konštatuje primátor mesta Ľuboš Tomko.

Obnovenú atletickú trať môže verejnosť využívať po skončení výučby žiakov materskej a základnej školy, pričom dodržiavať musí isté pravidlá, upravené v podobe prevádzkového poriadku. Vstup na atletickú trať je povolený len s čistou obuvou, ktorá nepoškodí jej športový povrch, nevhodné sú futbalové kopačky, kanady, lodičky a pod.. Zakázané je tiež vykonávať športové aktivity v nepriaznivých klimatických podmienkach, požívať alkoholické nápoje, fajčiť alebo vstupovať na športový povrch so zvieratkami - psami, mačkami a pod. Dôležité je taktiež podotknúť, že obmedzené je aj vyžívanie trekingových alebo nord walkingových palíc, ktoré môžu taktiež poškodiť povrch trate.

 
"Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky program „Podpora rozvoja športu na rok 2019“.

Publikované: 5.11.2019 | Aktualizácia: 5.11.2019 | Zobrazené: 630

Partneri

Partnerské mestá