3.9.2018

Americký veľvyslanec si uctil pamiatku ľubovnianskeho rodáka Kubašeka

Pri príležitosti 100-tého výročia spoločných vzťahov Slovenskej republiky a USA navštívil americký veľvyslanec Adam Sterling opäť aj Starú Ľubovňu. Okrem oficiálneho programu, ktorým bola roadshow s názvom Amerika na kolesách, si s primátorom mesta uctil pamiatku Jána Kubašeka, jedného zo signatárov Pitssburskej dohody.

V roku 1918 Slováci a Česi žijúci v USA iniciovali podpísanie politickej dohody známej ako Pittsburská dohoda, ktorá položila základy samostatného a demokratického Československa. Tento významný okamih sa stal jedným z dôvodov prečo sa americkí diplomati a pracovníci veľvyslanectva rozhodli vydať karavanom na slovenské cesty a navštíviť 26 rôznych miest. Dňa 28. augusta 2018 zavítala „Amerika na kolesách" aj do Starej Ľubovne. Pri tejto príležitosti sa primátor mesta Ľuboš Tomko stretol s americkým veľvyslancom Adamom Sterlingom, ktorý na znak úcty zavesil k pamätnej tabuli Jána Kubašeka umiestnenej na priečelí farského úradu veniec. Tento slávnostný akt sa uskutočnil aj za prítomnosti Kubašekovej rodinnej príbuznej Marty Richterovej.

Ján Kubašek bol známy politik, publicista, novinár a kňaz pochádzajúci zo Starej Ľubovne. Aj napriek tomu, že v mladom veku emigroval do USA, nezabudol na svoje korene a aktívne sa podieľal na snahách o vyriešenie postavenia Slovákov v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Na čele s T. G. Masarykom sa napokon s niekoľkými ďalšími americkými Slovákmi a Čechmi stal signatárom Pittsburskej dohody, zaručujúcej práva Slovákov v novom štátnom útvare. Jeho celoživotné úsilie bolo v meste Stará Ľubovňa, kde sa začala osobnosť významného slovenského dejateľa formovať, ocenené umiestnením pamätnej tabule na budovu Rímskokatolíckeho farského úradu v Starej Ľubovni.

Publikované: 3.9.2018 | Aktualizácia: 3.9.2018 | Zobrazené: 409

Partneri

Partnerské mestá