LIVONEC SK, s.r.o.

revízie a kontroly prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov, predaj materiálu ochrany pred požiarmi, montáž, revízie a opravy elektrických zariadení, bleskozvodov a požiarných uzáverov, vykonávanie funkcie požiarneho technika dodavateľským spôsobom, revízie a skúšky tlakových nádob a kotolní, revízie FVZ, spracovanie projektov ochrany pred požiarmi, predaj požiarno-bezpečnostných tabuliek, predaj CO 2,
školenie v rámci BOZP a OPP , výmena bombičiek na sódu, výmena ARGON

Adresa: Hviezdoslavova 26, 06401 Stará Ľubovňa

Kontakt:
Rastislav Strakula 
stlubovna@livonec.sk 
Web:
http://www.livonec.sk 
Telefón:
052 / 43 24 621 
Mobil:
0905 521 330, 0905 839 206 

Partneri

Partnerské mestá