Fedor SECURITY EQUIPMENT

Fedor SECURITY EQUIPMENT

Pôsobíme na trhu od roku 1991. Hlavným poslaním našej firmy je ochrana pred odcudzením majetku, úmyselným narušením obytných a firemných priestorov, prevencia pred požiarom, inštalácia rozvodov elektrickej energie, telekomunikačných a počítačových sietí, revízie elektrických zariadení a montáž bleskozvodov.

■ Elektronické zabezpečovacie systémy
■ Kamerové systémy

■ Kompletné elektrické inštalácie
■ Bleskozvody

■ Dodávka a montáž atypických elektrických zariadení

Adresa: Mierová 42, 06401 Stará Ľubovňa

IČO:
47766468
IČ DPH:
SK1086868904
mail@fedorsecurity.sk 
Web:
http://www.fedorsecurity.sk 
Telefón:
0905252175