Skautský oddiel Stará Ľubovňa

Skauting je o komunite ľudí, o zaujímavých činnostiach, za ktorými sa skýva hlbší zmysel.
Kresťanské hnutie, ktoré sa zaoberá výchvou deti a mládeže, ale nieje len pre nich.

Adresa:

Kontakt:
Rastislav Jeleň 
rjelen@stonline.sk 
Mobil:
0907391042