Pozostałe kościoły

Rzymskokatolicki kościółl św. Józefa
Kościół znajduje się  w granicach miasta Starej Lubowni w Podsadku. Częścią kościoła jest dzwonnica zbudowana w roku 1991, która zastąpila drewnianą dzwonnicę z lat 60-tych XX wieku. Sercem dzwonnicy jest dzwon, który zostal 2 czerwca 1964 przewieziony do Podsadku  z zamku Lubownia, gdzie dotychczas był umieszczony w jednej z narożnych strzelnic przy wejściu na dwór zamku. Górna część  dzwonu zdobi łaciński napis, mówiacy o tym , że zostal wyrobiony dzięki kościelnej społecznosci, która zamieszkiwala zamek na czele z Samuelem Heyraszom w roku 1789. Dzwon z jednej strony zdobi relief św. Michala- patrona zamku, a na drugiej stronie widnieje łaciński tekst wymieniający z imienia urzędników państwowych oraz samorządowych ze Starej Lubowni i Podolinca. Dzieki temu wiemy, że richtarzem Starej Lubowni był Michal Rembeczski, a richtarzem Podolinca Johan Rubovits. Dzwon byl wykonany w Lewoczy przez Antona Oberom.

Greckokatolicki kościół Matki Nieustającej Pomocy
Fundamentalny kamień poświęcony przez papieża Jana Pawla II. 22 kwietnia 1990. Kosciół był wyświęcony 7. listopada 1993. Częścią kościoła jest jego dzwonnica dokończona w roku 2002. Obecnie przebiega budowa klasztoru redemptoristów, którego zakończenie będzie stanowiło ciekawy sakralny kompleks.

Rzymskokatolicki kościół św.Piotra i Pawla
Fudamentalny kamień poświęcony Mons. Viktor Trstenski 19 marca 1998. Budowla była wyświęcona  21. listopada 1999. Postawiony jest na miejscu dawnej kotłowni,  której główne oryginalne części zostały wykorzystane i zakomponowane do teraźniejszej  kompozycji architekturalnej.

Nastavenia cookies