Cmentarze

Stary cmentarz 
Cmentarz został założony w połowie XIX wieku za miastem. Świadczą o tym nagrobne płyty, które pochodzą właśnie z tego okresu. Pośrodku cmentarza znajduje się neogotycka kaplica z początku XX wieku. Jej wnetrze stanowi neogotycki ołtarz z centralnym obrazem, przedstawiający scenę z Nowego Testamentu- Ulożenie Chrystusa do grobu. Kaplica ma dwa okna ozdobione witrażami, których fundatorami była rodzina Krawczyków. Na południowo-wschodniej stronie kaplicy stoi stary, wykonany z piaskowca krzyż, który byłl przed postawieniem kaplicy centralnym miejscem modlitewnym na cmentarzu.
Do lat 60-tych cmentarz znajdował się jeszcze na obrzeżach miasta, a przy jego murze kończyła się tzw. Wyszna ulica, która się ciągnęła w kierunku rynku przez dzisiejszy deptak. Niestety na przełomie lat 60/70-tych doszło  do rozbudowy osiedla zachód oraz domkow jednorodzinnych, co spowodowalo, że miasto rozrosło się do takich rozmiarów, że cmentarz tworzy dziś prawie cenrum Starej Lubowni. 

Cmentarz żydowski
Cmentarz jeszcze przed II wojną światową był położony 600-700 m od miasta na polach przy drodze w  kierunku Preszowa. Dziś jest częścią miasta. W roku 2001 był zrekonstruowany oraz ogrodzony. Na cmentarz wchodzi się przez małą budowę nazywaną  Ciduk hadin. Rzędy grobów ustawione są w kierunku południowym. Po środku biegnie scieżka, na wschód od niej rozmieszczone są groby mężczyzn, a na zachód groby kobiet. Częstym motywem nagrobnych płyt jest korona albo menora, ale także ozdobne figury przedstawiające lwy i orly. Większość nagrobków jest wykonana z wapienia. Bogatsze rodziny stawiały dla swoich bliskich pomniki z granitu. W jednym z grobów pochowany jest lewita.
W roku 1933 żylo w Starej Lubowni 351 Żydow , którzy stworzyli niezależny rabinat. W mieście na Lewockiej ulicy wybudowali synagogę. Ostatnim rabinem był Mosze Rosenberg, który podobnie jak większość żydowskich mieszkańców  zaginął podczas  II wojny światowej w obozie koncentracyjnym. Obecnie w mieście do  wiary wyznania mojżeszowego nie przyznaje.się żaden mieszkaniec. 

Nastavenia cookies