Dom Lubowniańskiego mieszczanina

Na starszych fundamentach został postawiony dom nr.21. Ma ciekawą architektonicznie część,, którą są późnorenesansowe ściany wokół drzwi w przejściu na parterze, nad którymi  wyryty jest napis dokumentujący pożar w r. 1639, w zamurowanym oknie na frontowej ścianie zachowane jest malowidło św. Trójcy. Te fakty oraz prawie niezniszczona fasada, czarna kuchnia i jeszcze więcej ciekawostek oferuje dom nr.21, który jest dziś „ Żywa muzealna ekspozycja“- Dom Lubowniańskiego mieszczanina. Przybliża życie średniej warstwy w XIX wieku, odkrywa ich tajemnice, pokazuje tamtejsze rzemiosła, a także umożliwia własnoręczne wybicie lubowniańskiego złotego- monety na szczęście lub jako środek płatniczy w średniowiecznym obozie wojskowym. Na strychu swoje przygody opowiedzą legendarne spiskie straszydla.

 

 

 

Nastavenia cookies