VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stará Ľubovňa - návrh zmeny

28. november 2017

K stiahnutiu

Partneri

Partnerské mestá