Pozvánka na rokovanie MsZ v Starej Ľubovni

11. október 2017

Primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko

mimoriadne z v o l á v a

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni,

ktoré sa uskutoční

12.10.2017 o 15.30 h

vo veľkej zasadačke MsÚ v Starej Ľubovni.

K stiahnutiu

Partneri

Partnerské mestá