Oznam o zmene úradných hodín

11. október 2017

Z dôvodu konania

celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien

NAŠA VANSOVEJ LOMNIČKA 2017

dňa 13.10.2017 (piatok)

stránky na Mestskom úrade vybavujeme do 12.00 h.

Ing. Aleš Solár, v. r.
prednosta MsÚ

Partneri

Partnerské mestá