29.10.2018

VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Publikované: 29.10.2018 | Aktualizácia: 29.10.2018 | Zobrazené: 394

Partneri

Partnerské mestá