17.10.2017

Zasadnutie MsZ z 12.10.2017 - videozáznam

P r o g r a m

MsZ 12. októbra 2017

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Projekt „Rekonštrukcia telocvične 2017" - schválenie podania žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov a spolufinancovania projektu.
4. Projekt „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušnej výzvy.
5. Projekt „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušnej výzvy.
6. Projekt „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušnej výzvy.
7. Projekt „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou" - schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci príslušnej výzvy.
8. Rôzne.
9. Záver.

Súvisiace video

MsZ 12.10.2017 Prehrať Video
MsZ 12.10.2017
Publikované: 17.10.2017 | Aktualizácia: 17.10.2017 | Zobrazené: 674

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies