Samospráva

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek- interiérové vybavenie

1.10.2018

Interiérové vybavenie ZŠ Podsadek

Projekt bol schválený, zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná, začína implementácia projektu - viď príloha

Partneri

Partnerské mestá