Samospráva

Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského - interiérové vybavenie

1.10.2018

Interiérové vybavenie ZŠ Komenského

Projekt bol schválený, zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná, začína implementácia projektu - viď príloha.

Partneri

Partnerské mestá