Samospráva

ZOZ Popradka 2017

23.10.2017

ZOZ Popradka dokončená

Projekt Zelená oddychová zóna ZOZ Popradka pod starým cintorínom bol ukončený. Ďalšia lokalita mesta, ktorá slúži obyvateľom mesta a jeho návštevníkom na trávenie voľných chvíľ, bola aj vďaka svojim obyvateľom, revitalizovaná. Dúfajme že v revitalizovanej forme ostane čo najdlhšie a že všetci siláci svoje sily otestujú na cvičisku "street workaute" a nie na nových prvkoch mobiliáru.


12.10.2017

Pozvánka na brigádu na 14.10.2017

Mesto Stará Ľubovňa pozýva svojich občanov na brigádu zameranú na zveľadenie životného prostredia v lokalite "ZOZ Popradka" . Vítané sú rodiny s deťmi, starí rodičia s vnúčatami školského veku, seniori, mládežníci ktorí danú lokalitu využívajú na zvyšovanie svojej fyzickej zdatnosti a šikovnosti.


12.10.2017

Čo sa plánuje urobiť v danej lokalite ešte v tomto roku?

Pred dokončovacími prácami je pripravená lokalita pod starým cintorínom, ktorá je pre projekt skrátene nazvaná "ZOZ Popradka", v blízkosti street workautového ihriska. Na realizácii projektu sa podieľajú občania mesta.


5.10.2017

Zelená oddychová zóna "ZOZ" Popradka - Projekt podporený Nadáciou Slovenskej sporiteľne

Nadácia Slovenskej sporiteľne na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí peňažného daru vo výške 2 920,00 € podporuje realizáciu projektu Zelená oddychová zóna Popradka (ZOZ Popradka), ktorého cieľom je realizácia revitalizačných opatrení v lokalite pod starým cintorínom, pozdĺž cesty k rieke Poprad.

Partneri

Partnerské mestá