Samospráva

Vzdelávanie seniorov


22.11.2013

Vzdelávaním k aktívnemu starnutiu seniorov

"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť" Projekt je realizovaný Mestom Strá Ľubovňa v rámci Operačného programu vzdelávanie a je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ - ESF (Európsky sociálny fond) ako dopytovo orientovaný projekt. Časový harmonogram projektu: 09/2013 - 06/2015. Projekt bol úspešne ukončený. Informácia o realizovanom projekte v prílohe.

Partneri

Partnerské mestá