Samospráva

Využitie R.O.H. 2014-2015

6.10.2015

Ukončenie projektu

Projekt bol k 30.9.2015 ukončený.


12.5.2015

foto z kontroly vykonanej riadiacim orgánom

Dňa 5.5.2015 vykonal riadiaci orgán kontrolu realizácie projektu na mieste, t. j. v Starej Ľubovni. Pri kontrole realizácie projektu a výkonu činnosti rómskej občianskej hliadky neboli zistené žiadne nedostatky.


12.11.2014

Ciele projektu

R.O.H. - Rómska občianska hliadka. Projekt je určený predovšetkým pre podporu osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo osôb sociálne vylúčených. Hlavným cieľom je zabezpečiť zvýšenie kvality života marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vytvorením R.O.H. Cieľ sa bude realizovať výkonom 8 členov R.O.H., ktorí budú zamestnancami Mesta v období od 10-2014 do 09-2015.

6.10.2015

Ukončenie projektu

Projekt bol k 30.9.2015 ukončený.


12.5.2015

foto z kontroly vykonanej riadiacim orgánom

Dňa 5.5.2015 vykonal riadiaci orgán kontrolu realizácie projektu na mieste, t. j. v Starej Ľubovni. Pri kontrole realizácie projektu a výkonu činnosti rómskej občianskej hliadky neboli zistené žiadne nedostatky.


12.11.2014

Ciele projektu

R.O.H. - Rómska občianska hliadka. Projekt je určený predovšetkým pre podporu osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo osôb sociálne vylúčených. Hlavným cieľom je zabezpečiť zvýšenie kvality života marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vytvorením R.O.H. Cieľ sa bude realizovať výkonom 8 členov R.O.H., ktorí budú zamestnancami Mesta v období od 10-2014 do 09-2015.

Partneri

Partnerské mestá